Hãng Sơn Nice Space Dâng Hương Tại Nghĩa Trang Liệt Sỹ TP. Đà Nẵng

Trong không khí trang nghiêm và long trọng, đoàn cán bộ và những nhà phân phối, đại lý suất sắc của công ty đã kính cẩn nghiêng mình trước tượng đài liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang. Vòng hoa tươi thắm được đặt trang trọng lên đài tưởng niệm, để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.

 

 

 

0