Chị Trang – Hưng Yên

Tôi đánh giá cao dòng sơn nội thất siêu bóng cao cấp, nhà có mấy đứa trẻ con hay vẽ bậy, ấy thể là lau được sạch. Rất tin tưởng sản phẩm của công ty.

0