Chú Đức – Thanh Hóa

Sơn rất tốt, đặc biệt là dòng chống thấm và dòng sơn siêu bóng nội thất. Giá cả lại rất phải chăng. Chắc chắn sẽ giới thiệu cho người thân cùng sử dụng.

0