Anh Phong – Hà Nội

Trước cũng đắn đo mua lắm, vì xây cả cái nhà nên mình rất cân nhắc. Nhưng dùng rồi thì ưng lắm. Sơn bền màu, chống thấm rất tốt.

0