Tuyển dụng

Năng lực nhân sự hiện tại của HTGroup là trái ngọt, được vun trồng từ kinh nghiệm, niềm đam mê, sự cải tiến, tinh thần đồng đội và sự đồng lòng trong tập thể. Là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong ngành vật liệu xây dựng, HTGroup đặt ra sứ mệnh phải kiến tạo ra những sản phẩm chất lượng cao từ bàn tay, khối óc của những con người làm nghề chân chính và tâm huyết.

Tuyển dụng vị trí NVKD Nghệ An – Hà Tĩnh

 • Số lượng: 02
 • Địa chỉ: Khu Công nghiệp Dệt May Phố Nối, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
 • Thời gian: 01/2/2023 - 01/3/2023
Ứng tuyển
tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Tuyển Nhận Viên Kinh Doanh Sơn Nước

 • Số lượng: 10
 • Địa chỉ: Khu Công nghiệp Dệt May Phố Nối, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
 • Thời gian: 01/06/2023 - 30/06/2023
Ứng tuyển

Tuyển dụng vị trí NVKD Bắc Giang – Cao Bằng – Lạng Sơn

 • Số lượng: 03
 • Địa chỉ: Khu Công nghiệp Dệt May Phố Nối, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
 • Thời gian: 01/2/2023 - 01/3/2023
Ứng tuyển

Tuyển dụng vị trí NVKD Hà Giang – Tuyên Quang – Vĩnh Phúc

 • Số lượng: 03
 • Địa chỉ: Khu Công nghiệp Dệt May Phố Nối, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
 • Thời gian: 01/2/2023 - 01/3/2023
Ứng tuyển

Tuyển dụng vị trí NVKD Hà Nội – Bắc Ninh

 • Số lượng: Hà Nội : 01 nhân sự - Bắc Ninh: 01 nhân sự
 • Địa chỉ: Khu Công nghiệp Dệt May Phố Nối, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
 • Thời gian: 01/2/2023 - 01/3/2023
Ứng tuyển

Tuyển dụng vị trí NVKD Ninh Bình

 • Số lượng: 01
 • Địa chỉ: Khu Công nghiệp Dệt May Phố Nối, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
 • Thời gian: 30/6/2022 - 30/8/2022
Ứng tuyển
0