Tháng Sinh Nhật Vàng – Tặng Ngàn Ưu Đãi

2 tháng trước
14.04.2023

Từ ngày 15/04 đến hết ngày 28/04/2023, HTGroup triển khai chương trình “Tháng sinh nhật vàng – Tặng ngàn ưu đãi” gửi đến hệ thống khách hàng kí hợp đồng […]

Xem chi tiết

Tuyển dụng vị trí NVKD Nghệ An – Hà Tĩnh

4 tháng trước
07.02.2023

Mô tả công việc – Lập kế hoạch công tác, triển khai theo kế hoạch, tìm kiếm khách hàng đàm phán, thương thuyết ký hợp đồng trên địa bàn được […]

Xem chi tiết

Tuyển dụng vị trí NVKD Hưng Yên – Hải Dương -Hải Phòng – Quảng Ninh

4 tháng trước
07.02.2023

Mô tả công việc – Lập kế hoạch công tác, triển khai theo kế hoạch, tìm kiếm khách hàng đàm phán, thương thuyết ký hợp đồng trên địa bàn được […]

Xem chi tiết

Tuyển dụng vị trí NVKD Bắc Giang – Cao Bằng – Lạng Sơn

4 tháng trước
01.02.2023

Mô tả công việc – Lập kế hoạch công tác, triển khai theo kế hoạch, tìm kiếm khách hàng đàm phán, thương thuyết ký hợp đồng trên địa bàn được […]

Xem chi tiết

Tuyển dụng vị trí NVKD Hà Giang – Tuyên Quang – Vĩnh Phúc

4 tháng trước
01.02.2023

Mô tả công việc – Lập kế hoạch công tác, triển khai theo kế hoạch, tìm kiếm khách hàng đàm phán, thương thuyết ký hợp đồng trên địa bàn được […]

Xem chi tiết

Tuyển dụng vị trí NVKD Hà Nội – Bắc Ninh

4 tháng trước
01.02.2023

Mô tả công việc – Lập kế hoạch công tác, triển khai theo kế hoạch, tìm kiếm khách hàng đàm phán, thương thuyết ký hợp đồng trên địa bàn được […]

Xem chi tiết
0